Leven en leren (2)

"Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben." Mattexfcs 6:31

Wat heeft een mens allemaal nodig? Wat zijn de menselijke behoeften? Wat is er nodig voor een vol en rijk leven?

In de eerste plaats zijn er fysieke behoeften. Als je niet eet, krijg je honger. Ook heb je drinken, kleding, onderdak, veiligheid, beweging, rust en slaap nodig.

Een mens heeft ook emotionele behoeften – contact met anderen, je geliefd en gekend weten, waardering krijgen voor wie je bent, een omhelzing of een knuffel.

Onze spirituele behoeften worden gevoed als we wortelen in de kennis van God en drinken van het Levende Water. Een mens heeft behoefte aan een zingevend doel, aan hoop voor de toekomst.

Ook ons denken moet gevoed worden. Met kennis over de wereld waarin we leven, over onszelf en over God.

Tenslotte denk ik dat een mens ook behoefte heeft aan schoonheid en creativiteit. Genieten van de schoonheid van de natuur en van alles wat mensen hebben voortgebracht: kunst, muziek, literatuur, poëzie, architectuur, etc. Ieder mens is creatief en er zijn eindeloos veel manieren om dat te uiten.

Al deze behoeften zullen nooit allemaal op hetzelfde moment vervuld zijn. Je kan best een tijdje zonder eten, zonder drinken zelfs. Maar na verloop van tijd krijg je honger en dorst. Zo kun je ook niet lange tijd zonder anderen, of zonder voedsel voor je geest, zonder ontwikkeling van je denken. En kun je je een leven voorstellen zonder schoonheid?

En wat is het doel van dit alles? Gaat het uiteindelijk om zelfontplooing, om een vervuld leven ten dienste van onszelf? Nee. Het gaat erom dat we vrucht dragen, zoals de boom uit Psalm 1.

Jezus zei het zo: 'Het voornaamste is: […] Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.Marcus 12:30,31

We worden dus opgeroepen om met heel ons wezen – ons hart, onze ziel, ons verstand en onze kracht God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Het leven is één.

Wat betekent dit voor onze kinderen? Wat heeft een kínd nodig? Daarover meer in deel 3 van deze serie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: